Vänsterpartiet Leksand

möte2

möte2

Sex timmars arbetsdag är framtiden!

Motion från Vänsterpartiet i Leksand 180322

Sex tim arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden!
Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.

Vi måste bygga ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Ett arbetsliv där alla ryms och där inte stora grupper hamnar utanför. Ett arbetsliv där det är självklart att vi vet våra scheman i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen på tillfälliga inhopp.

Åtta timmars arbetsdag lagstadgades för nästan 100 år sedan och normalarbetstiden har varit 40 timmar i veckan sedan 1973. Sedan dess har produktiviteten skjutit i höjden. Organisationer har slimmats och effektiviserats. Heltidsanställningar har alltmer ersatts av deltider och visstidsanställningar, främst i kvinnodominerade yrken. För många präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Det leder till att sjukskrivningstalen ökar, kvinnor drabbas särskilt hårt. Sjukskrivningstalen i den offentliga sektorn ligger mycket högre än inom den privata.

Runt om i landet pågår eller inleds i kommuner och landsting, projekt med att införa sex tim arbetsdag/arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, för anställda inom vissa verksamheter.

Det finns många anledningar att förkorta arbetstiden:

  • Friskare personal, fler jobb och en bättre balans mellan jobb och fritid är några. Att kunna erbjuda kortare arbetstid kan bli ett trumfkort, tillsammans med andra åtgärder, för att locka personal till exempelvis vård- och omsorgen eller socialtjänsten.
  • Ett exempel projekt med 6 tim arbetsdag är äldreboendet i Svartedalen, Göteborg. Det tidsbegränsade projektet avslutades förra året och visade konkret att kortare arbetstid gjorde folk friskare samt att personalen fick mer tid med de äldre.
  • Ett annat är i Västerbottens läns landsting där man testar arbetstidsförkortning hos städpersonal med goda resultat, bla annat har antalet sjukskrivningar minskat.
  • Ett tredje exempel är i Östersund, Sundsvall och Vingåkers kommuner där man testar förkortad arbetstid för socialsekreterare, en yrkesgrupp under hård press.

Inom Leksands kommun har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig.

Därför vill vi:

Att en förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet arbetstidsförkortningen ska genomföras.

 

Att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i Leksands Kommun.

Förutsättningen ska vara att inom en sammanhållen verksamhet förkorta normalarbetstiden till 6 timmar, dvs 30 timmarsvecka, med bibehållen lön. Val av verksamhet ska ske där förbättring av arbetsförhållanden och arbetsmiljö är mest angelägen.

Det kan till exempel vara där sjukfrånvaron är hög, deltider är fler, inom verksamheter där hög stress förekommer. Omfattningen av arbetstidsförkortningen ska vara av den storlek som medger att generella erfarenheter av projektet kontinuerligt kan ges.

Finansiering av arbetstidsförkortningen kan ske genom ökat anslag i budgeten. Hänsyn ska tas till de dokumenterade positiva ekonomiska och mänskliga effekterna i form av minskad stress, ökad kvalitét i arbetet, lägre kostnader för sjukskrivningar, övertider samt inhyrd personal.

Förstudien bör pågå under ca ett halvår och därefter fattas beslut om i vilken verksamhet och form arbetstidsförkortningen kan ske.

 

Kajsa Fredholm, Inga Westlund, Saga Vass

Vänsterpartiet Leksand

 

 

”Kommunen försöker gynna ett enskilt företag”

Konsultbolaget WSP har för kommunens räkning gjort en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för att utröna huruvida det är lämpligt att bygga på den gamla soptippen på Limsjöänget.
En ny detaljplan för området planeras, och hur den kommer att se ut, eller alls blir av, hänger på hur Länstyrelsen ställer sig till det ”Natura-2000 tillstånd” som kommunen lämnat in.
Läs mer>>

Bra och givande möte med Ali Esbati

Bra och givande möte med Ali Esbati ikväll på Konditori Siljan. Vi var ca 30 personer som fikade och lyssnade på Ali som berättade om hur vi ska bygga ett samhälle för alla och inte några få. Sedan följde diskussion om bl a bostäder, ekonomi, sd:s minst sagt upprörande besök hos regimen i Syrien, landsbygd. På dagen ett var vi på besök hos Siljansnäsresursen. Tack alla som kom!

 

Inför pensionärsrabatt för alla pensionärer

Det har beslutats att pensionärer över 65 år ska få 20 procent rabatt på bad- och gymkort i Leksandshallen från och med den 4 september 2017. Det är jättebra!
Leksands kommun vill visa sin strävan i att möjliggöra för pensionärer över 65 år tillfälle att skapa sig en bättre hälsa genom det rabatterade priset. Men, det finns pensionärer som är under 65 år, som inte kommer att få ta del av denna rabatt (för att t.ex. skapa sig en bättre hälsa).
Läs mer>>

Så stor andel hyresrätter byggs i din kommun

I åtta av Dalarnas kommuner har det bara byggts hyreslägenheter de senaste tio åren. Mora är kommunen som har byggt flest bostadsrätter i förhållande till antal hyresrätter. Det visar statistik från SCB som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.
Totalt sett i hela landet har drygt 200 000 lägenheter färdigställts i flerbostadshus mellan åren 2006 och 2016. 49 procent av dessa är bostadsrätter, och 51 procent hyresrätter. I dalakommunerna ser statistiken lite annorlunda ut.
Läs mer>>
1 2 3 68