• Hem
  • Politiker
sida

Politiker

Inga Westlund, Heden Lisshedsvägen 5, 793 92 Leksand
tel: 070-400 35 51
E-post:  [email protected]

Uppdrag: gruppledare, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i allmänt utskott, ersättare i utskottet för vård och omsorg.

Yvonne Ineteg, Skogsvägen 6, 793 41 Insjön
Tel: 073-746 20 76
E-post: [email protected]

Uppdrag: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i utbildningsutskottet.

Markus Kummu, Karins Väg 26, 793 32 Leksand
Tel: 073-676 06 97
E-post: [email protected]

Uppdrag: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i utskottet för samhällsbyggnad.

Kajsa Fredholm, Norsgatan 8B, 793 30 Leksand
Tel: 070-381 08 20
E-post: [email protected]

Uppdrag: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i regionfullmäktige, regional utvecklingsnämnd, beredning för Dalarnas utveckling och forskningsberedning, Politisk sekreterare regionstyrelsen, ersättare hälsosovalsberedningen


Lena Ihlar, 793 31 Leksand
E-post: [email protected]

Uppdrag: ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Leksandsbostäder


Elisabeth Lindqvist, Hantverkaregatan 1B, 793 30 Leksand
E-post: [email protected]

Uppdrag: ersättare i kommunfullmäktige,


Håkan Tangen, Lokgattu 14, 793 33 Leksand
Tel: 070-368 92 17
E-post: [email protected]

Uppdrag: ordinarie ledamot i valnämnden, ersättare i jävsnämnden


Inga-Maria Didron, Tibble Sturlindsvägen 1 B, 793 36 Leksand
Tel: 070-746 64 60
E-post: [email protected]

Uppdrag: ersättare i valnämnden

Kopiera länk