sida

Styrelse

Ordförande:
Kajsa Fredholm, Norsgatan 8B, 793 30 Leksand
Tel: 070-381 08 20
E-post: [email protected]

Sekreterare:
Yvonne Ineteg, Skogsvägen 6, 793 41 Insjön
Tel: 073-746 20 76
E-post: [email protected]

Ordinarie ledamöter:
Inga-Maria Didron, Tibble Sturlindsvägen 1 B, 793 36 Leksand
Tel: 070-746 64 60
E-post: [email protected]

Inga Westlund, Heden Lisshedsvägen 5, 793 92 Leksand
tel: 0247-212 67, 070-400 35 51
E-post:  [email protected]

Markus Kummu, Karins Väg 26, 793 32 Leksand
Tel: 073-676 06 97
E-post: [email protected]

Lena Ihlar, 793 31 Leksand
E-post: [email protected]

Suppleanter: Inga nominerade finns till suppleanter. Mötet skickar med till styrelsen att den kan adjungera de som är intresserade att vara med på styrelsens möten.

Revisor:
Håkan Tangen, Lokgattu 14, 79333 LEKSAND
Tel: 070-368 92 17
E-post: [email protected]

Kopiera länk