• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Ett Leksand för alla – inte bara för de rikaste

 

Vägen till ett mer jämlikt samhälle

Leksand är en kommun där vi har möjligheter att skapa ett gott och jämlikt liv för alla invånare. 

För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig välfärd. 

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiets politik är socialistisk, feministisk, antirasistisk och vilar på en ekologisk grund.

Satsa på skolan

En bra, jämlik och fungerande skola för alla elever, är nödvändigt för att få en bra start i livet. Att begränsa vinstintresset för privata skolor ser vi som en avgörande fråga. Skattemedel ska gå till verksamhet och inte till privata vinster. 

– Leksands byskolor ska utvecklas – inte avvecklas. Majoritetens politiska styrning av skolverksamheten har fungerat dåligt under mandatperioden. Det vill vi ändra på.

Leksands byar ska leva

Leksand är alla sina byar. För att byarna ska leva behövs bland annat byskolor, kommunikationer och grundläggande samhällsservice. 

Vi anser även att det är kommunens uppgift att fortsätta sköta vägarna. Vi tror inte att bildandet av vägföreningar är ett bra sätt att lösa kommunens framtida behov av väginvesteringar. 

Fler hyresrätter

Vänsterpartiet vill att det byggs fler hyresrätter i Leksands kommun och vi vill stärka det kommunala bostadsbolaget Leksandsbostäder. 

Vi motsätter oss bestämt en eventuell utförsäljning av kommunens gemensamma fastighetsbestånd. Leksandsbostäder ska behålla och öka antalet hyresrätter samt vara en garant för rimliga hyror. Alla ska ha råd att bo.

Utveckla Leksands handel

Vänsterpartiet vill bevara och utveckla Leksands unika centrumkärna. Att värna små, unika butiker, kaféer och restauranger är viktigt, både i Leksand och Insjön.

Vi säger därför nej till att etablera dagligvaruhandel på Limsjöänget.

6 tim arbetsdag

Vi behöver bygga ett arbetsliv för alla, där vi har makt och inflytande över våra jobb. Alla ska orka arbeta till pensionen och inte bli utslitna i förväg. 

– Vänsterpartiet vill testa 6 tim arbetsdag, med bibehållen lön, i någon av kommunens verksamheter. Det leder till friskare personal, färre sjukskrivningar. Det gör Leksands kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Kultur för alla

Kultur är en grundförutsättning för människans förmåga att forma ett rikt liv. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur i kommunen. 

Kultur handlar också om att skapa mötesplatser där alla är välkomna. Leksands kulturhus, bibliotek och fritidsgårdar ska vara öppna då de flesta är lediga, alltså kvällstid och helger. 

Vänsterpartiet värnar om skolbibliotekarierna som en viktig del av utbildningen. Folkbildning, studieförbund och demokrati hör ihop. 

– Alla barn ska kunna ha tillgång till Kulturskolan och dess många uttrycksmöjligheter. Därför vill vi ha en avgiftsfri Kulturskola.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Att välja kollektivtrafik gynnar både miljö och ekonomi. Vänsterpartiet arbetar för att införa avgiftsfri och väl utbyggd kollektivtrafik. 

Att resa kollektivt gynnar såväl jämställdhet som jämlikhet. 

– Vänsterpartiet föreslår att busstrafiken mellan Leksand och Falun via Sågmyra ska återinföras. 

Miljö och klimat

Vänsterpartiet vill att miljömålen prioriteras, och verkar därför för att samhället ska bli fossilfritt och långsiktigt hållbart. Gång- och cykeltrafik ska ges bättre förutsättningar. 

Vänsterpartiet vill slå vakt om ömtåliga ekosystem och bevara våra levande skogar. Kommunen har idag 29 naturreservat, och vi vill att dessa bevaras och utökas för att främja natur och artrikedom. 

En vård och omsorg att lita på

Kvalitet inom vård och omsorg innebär tillräckligt med personal som har tid att bry sig om och ta hand om, när det behövs. 

I längden innebär det också att personalen är friskare och vikariekostnaderna minskar. 

Rätt till heltid ska vara en förutsättning, och antalet osäkra visstidsanställningar ska vara ett minimum.

– Vänsterpartiet vill ha bort dumsnålheten i bemanningen!

Vi behöver ditt stöd för att förändra. Bli medlem i Vänsterpartiet, klicka här: bli medlem.

Hemsida:  leksand.vansterpartiet.se,
Facebook: Vänsterpartiet Leksand
E-post: [email protected]

 

Kopiera länk